گزارش/
تندروها لبه‌ی دیگر قیچی دوپاره کردن جامعه/ حمله به قوه‌قضاییه به بهانه‌ی حجاب
تندروها لبه‌ی دیگر قیچی دوپاره کردن جامعه/ حمله به قوه‌قضاییه به بهانه‌ی حجاب

به گزارش روزپلاس، پس اقدام مهم قوه قضائیه در تدوین لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که با مهر تایید دولت به صورت دو فوریتی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حالی که هنوز جزییات زیادی از آن لایحه مشخص نبود جریانی خاص که در دوپاره کردن جامعه و ایجاد دوقطبی و تقابل میان مردم تبحر‌خاصی دارد، نسبت به این لایحه موضع گیری تندی نشان داد.

با وجود آنکه در لایحه حجاب ‌و عفاف نظرات اصلاحی‌ رییس‌جمهور و رییس‌مجلس لحاظ شده و همچنین از ابتدا نیز تدوین لایحه با نظرات تخصصی دستگاه های مختلف و مسئول صورت گرفته و در‌ نهایت با رای نمایندگان مردم در مجلس تصویب خودهد شد، اما گروهی حداقلی به دنبال تحریک عواطف و تخریب این طرح با اظهار نظرات خلاف‌ واقع است.

مخالفان امروز طرح «فرهنگ حجاب‌ و عفاف» همان افرادی هستند که با اظهار نظرهایی ناشی از عدم تفکر و شناخت دقیق از شرایط جامعه به دنبال برهم زدن آرامش فکری جامعه هستند. همان ها که با افراط خود در حال تکمیل پازل دشمنان جمهوری اسلام هستند و به جای هرچه قانونمند شدن حجاب‌ که امری شرعی و ضروری‌ است با تبدیل حجاب به مقوله‌ای امنیتی به دنبال تبدیل آن نزاعی و تقابل در جامعه هستند.

افراط و تفریط دو لبه‌ی یک قیچی است که به دنبال دو پاره کردن جامعه است. اینکه بخواهیم سال‌ها کوتاهی دستگاه‌های مختلف در‌ امور فرهنگی و ایجابی مربوط‌ به حجاب را با قوانین چکشی جبران کنیم اثر بخش نخواهد بود. اما خوشبختانه با لایحه ارائه شده در‌ خصوص «فرهنگ حجاب و عفاف» چارچوب مشخصی در‌خصوص‌ این مقوله ایجاد خواهد شد که پس از آن دستگاه های ذی‌ربط و افراد دغدغه مند بتوانند فعالیت فرهنگی مناسب برای تبدیل حجاب به یک معروف اجتماعی را آغاز کند.

از نکات قابل توجه در‌ لایحه «فرهنگ حجاب و عفاف» بروز‌ بودن و همه جانبه بودن آن است که علاوه بر تعیین اختیارات پلیس پیش‌بینی ‌های لازم برای برخورد با هرگونه افراط و تفریط را فراهم کرده است. از پیش‌بینی برخورد با مروجان بی‌حجابی و تبلیغ کنندگان علیه حجابی در فضای مجازی تا برخورد با افرادی که به هر نحـو مـتعـرض پوشش بانوان محجبـه شـوند و یا با الفاظ و اعمـال مـغـایـر شـئون، در فضـای واقعـی یـا مجـازی بـه حـجـاب یـا افـراد محجبـه (بـه جهـت رعایـت حـجـاب) تـوهین نماینـد. در مقابل همین قانون حافظ حقوق‌ زنان کم‌حجاب و در چارچوب قانون و حتی افراد مرتکب تخلف بی‌حجابی نیز بوده و هرگونه تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان را غیرقانونی‌ دانسته و برخورد را برعهده نیروهای آموزش دیده در چارچوب قانون تعریف می‌کند.

توجه لایحه حجاب و عفاف به لزوم آموزش و بکارگیری نیروهای مجرب برای اجرای درست این قانون توسط فراجا و همچنین الزام تمام دستگاه ها به همکاری با فرماندهی انتظامی و همچنین اختصاص جرایم تعریف شده در این قانون جهـت رفـع آسیبهای اجتماعی از جملـه طـلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربـوط نشان از نگاه کلان و همه جانبه در‌ تدوین این طرح دارد.