نماز عید فطر در سوریه با حضور «بشار اسد»/عکس
نماز عید فطر در سوریه با حضور «بشار اسد»/عکس

نماز عید فطر در سوریه با حضور «بشار اسد»/عکس