ببینید/بیانات رهبر انقلاب پس از کاشت نهال در روز درختکاری