مثبت زندگی/
وقتی عده‌ای وطن و غیرت خود را می‌فروشند/ غیرتی یا قیمتی؟

وقتی عده‌ای وطن و غیرت خود را می‌فروشند/ غیرتی یا قیمتی؟


به گزارش صفحه‌ی روانشناسی «مثبت زندگی» پایگاه خبری روزپلاس، از منظر روانشناختی غیرت به معنای اظهار نگرانی نسبت به تصرف هرآن چیزی که دوست دارید توسط دیگران است و حسی درونی نشات گرفته از عواطف و احساسات و واکنشی طبیعی در برابر دخالت‌های نابجای دیگران.


غیرت اثری فطری است و نه یک خصوصیت زنانه و یا مردانه، همچنین یکی از کمالات انسان است و معمولا اولین واژه‌هایی که با شنیدن غیرت به ذهن می‌رسد "ناموس" و "حریم خانواده" است در حالی که غیرت ابعاد وسیع‌تری دارد و فرد غیور کسی است که به هرگونه تعرض دیگران نسبت به حریم خصوصی خود واکنش نشان دهد و به مردان محدود نشده و جنسیتی نیست.


غیرت حساسیتی مثبت و احساس مسئولیت سازنده است. اما این روزها عده ای این حس مثبت را به قیمت رفاه شخصی‌شان در خود کشته اند.


ما انسان‌ها آنچنان توانایی مدیریت احساسات و اوضاع روانی خود را داریم که به ناگاه احساس غیرت در ما محو نمیشود؛ بلکه به اختیار و انتخاب خودمان است که این حس را در خود چال میکنیم و کاری میکنیم که دیگر اثری از آن در ما نباشد.


میان غیرت و قیمت، عده ای این روزها قیمت را ارزشمندتر یافتند. غیرت نسبت به مرزهای این آب و خاک ، نسبت به فرهنگ چندین ساله ، نسبت به انسانیت، نسبت به شرف و نسبت به اعتقادات چندین ساله این کشور را از درون خود حذف کردند. طبیعتا وقتی کسی متوجه شود ، چشم های تجزیه طلبان به این آب و خاک است، امید رژیم های کودک کش و اشغالگر به برهم زدن امنیت و اتحاد در این کشور است، غیرتش اجازه ی دخالت و فراهم شدن زمینه های اهداف این غاصبان را نمیدهد. 


اما این روزها شاهد خودفروشی، وطن فروشی و غیرت فروشی هایی هستیم که بهای آن ها از یک طرف رفاه شخصی خودشان و فرزندانشان است؛ و از طرف دیگر ریخته شدن خون مردم بیگناه این مرز و بوم.