عکس/ رفت و آمد بدون تشریفات سردار سلیمانی در تهران