کاندیدای 25 ساله ایرانی رقیب بوریس جانسون در انتخابات انگلیس
به گزارش روزپلاس علی میلانی 25 ساله از حزب کارگر در منطقه آکسبریج و روئیسلیپ متولد تهران است که در 5 سالگی به انگلیس آمده و حالا تبدیل به رقیبی جدی برای بوریس جانسون 55 ساله شده است.

میلانی کاندید حزب کارگر تنها 5 درصد با بوریس جانسون از حزب محافظه کاری در منطقه خود فاصله دارد و اگر وی را شکست دهد، معنای بزرگی را در تاریخ این کشور رقم خواهد زد.

 گفتنی است مردم این منطقه به برگزیت در سال 2016 رای دادند اما این روزها رقم ماندن در اروپا از 44 به 51 درصد رسیده است.

انتخابات انگلیس 12 دسامبر برگزار خواهد شد.

کاندیدای 25 ساله ایرانی رقیب بوریس جانسون در انتخابات انگلیس