ببینید/ضرب‌المثل ایرانی وزیر خارجه اسرائیل در سازمان ملل