محجبه شدن نخست‌وزیر نیوزیلند در جمع زنان مسلمان/عکس
محجبه شدن نخست‌وزیر نیوزیلند در جمع زنان مسلمان/عکس

محجبه شدن نخست‌وزیر نیوزیلند در جمع زنان مسلمان/عکس

محجبه شدن نخست‌وزیر نیوزیلند در جمع زنان مسلمان/عکس